Green Bodhi – 78 OG LAaffie x OGLA78 (21 seeds)

Green Bodhi - 78 OG LAaffie x OGLA78

Genetics: 78 OG LAaffie x OGLA78
Seeds in pack: 21
Sex: (Regular, Feminized, Auto Flower): Reg  

$100.00

Out of stock